Mentor hakynda :

Öwrenýän ugrum: Programmmirleme, hususan-da "Web developing (fullstack - react, node.js, mongodb)";

Kömek edip biljek ugurlary :

Türkmen diline we edebiýatyna degişli islendik soraglaryňyzda, has takygy türkmen dilinde dürs ýazuw, redaktirleme, dil bilimi bilen bagly meselelerde;
türkmen edebiýaty bilen baglylykda şygyrlaryň derňewi, edebiýat nazaryýeti babatyndaky gabatlaşan bökdençlikleriňizde, galyberse-de, markalara at goýmakda şu ugurdan hünärmen hökmünde kömek ederin.

Okan ýerleri :

Işlän ýerleri :

python.png

Nurgeldi Tuwakow

graduated.png

Filolog

graduated (2).png

Aspirant

location-pin.png

Türkmenistan