Mentor hakynda :

Internetden, youtube, udemy. Kän wagt okadym hem shuwagy okamana dowam etyan sebabi taze zat cykyar olaram owrenmeli. Birnace kyncylyklar bilen yuzbe yuz boldum

Kömek edip biljek ugurlary :

Sosial Media, YouTube we video edit

Okan ýerleri :

Işlän ýerleri :

YouTube, Instagram, Video editor, Social Manager

python.png

Maksat Guwançmyradow

graduated.png

SMM

graduated (2).png

Okuwçy

location-pin.png

Türkmenistan