Mentor hakynda :

Yagny, teklip etjek hyzmatym Türkmenistandaky Lukmancylyk okayan talyplar ucin - sapaklarynda doreyan soraglar bolsa jogap tapmaga, tapanymdan son bashardygymdan dushundirmage komek etmek.
Dashary yurtda Lukmancylyk okayan talyplar ucin bolsa - yokardaky däl! (Sebabi ozlerem isleseler taparlar we wagtlaram yokdur).
Eger-de USMLE tabshyrmagy planlayanlar bolsa, gürrüň, sorag-jogap alyshyp bileris. (Bilmeyan zatlarym hiç bir turkmeninkiden az dal kan bolaymasa, emma birzatlar ederis).

Kömek edip biljek ugurlary :

Only Medicine-related subjects.
Medicine bn bagly zatlar barada pikir alyshyp bileris.
Esasy paylashyp biljek zadym USMLE degishli soraglar yada sho sferadaky soraglary bolan MEDICINE okuwcylaryna bilyanje zatlarymy paylashmak (we sizdenem hayyshdym match eden yagdayynyzda USMLE yada Medicine okayan birisinin bolmasy hokmanyrak🙂). Sebabi 0dan bashlatmak basharmajak zadym).

Okan ýerleri :

Işlän ýerleri :

Ishlamok (Student)

python.png

Gadam Hudaýberdiýew

graduated.png

Lukman

graduated (2).png

Bakalawr

location-pin.png

Türkmenistan