Mentor hakynda :

7 ýaşymdan iňlis dilini öwrenip başladym, tutora gatnaýadym. 16 ýaşyma çenli tutora gatnadym, soň "Başkent" bilim merkezine orta okuwy gutarýançam gatnadym. Universitede saýlan ugrum boýunça girdim. 17 ýaşymda repetitor bolup işläp başladym.

Kömek edip biljek ugurlary :

Daşary ýurt dilleri

Okan ýerleri :

Işlän ýerleri :

python.png

Şähribossan Taşewa

graduated.png

Iňlis dili mugallym

graduated (2).png

Bakalawr

location-pin.png

Türkiýe