Germaniýadäki stipendiýalar : 

DAAD-PHD-1.png

DAAD

DAAD web sahypasynda talyp haklarynyň ägirt uly maglumatlar binýady ýygnaldy. Sanaw yzygiderli täzelenýär, talyp haklary esasan magistr we ýokary hünärmenler üçin niýetlenen.⠀

122016605_3482485235152292_4112593347865

Deutschland

Stipendium⁣⁣

Bu stipendiýa nemes uniwersitetleriniň talyplaryna we dalaşgärlere berilýär. Bu maksatnama nemes uniwersitetleriniň köpüsi gatnaşýar. Talyplar okaýan uniwersitetleriniň üsti bilen ýüz tutup bilerler! Ajaýyp bahalary we meýletin çärelere gatnaşýan dalaşgärlere garaşýarlar.

Konrad-Adenauer-Stiftung-Scholarships-fo

Konrad-

Adenauer-Stiftung⁣⁣⠀

Germaniýada magistr derejesini almak isleýän daşary ýurtlular üçin stipendiýa programmasy (lukmançylykdan başga). Ajaýyp akademiki üstünlik gazanan we uniwersitetleriniň we şäheriniň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşýan dalaşgärlere garaşýarlar.

Friedrich-Naumann-Foundation-Scholarship

Friedrich Naumann Foundation International Scholarship 

Fridrih Naumen gaznasyndan Germaniýada okamak üçin stipendiýa. Hünärleriň giň topary üçin. Stipendiýanyň mukdary aýda 850 ýewro.

multisite-der-boells.jpg

Heinrich Böll Stiftung

Magistr programmalary üçin okamak üçin stipendiýa. Syýasy taýdan işjeň bolmak we jemgyýetçilik lideri bolmak möhümdir.

1606855710759.jpg

Copernicus Stipendium

Stipendiýa bir semestri Berlinde, Gamburgda ýa-da Mýunhende geçirmegi meýilleşdirýänler üçin. Gazna kommunal töleglerini, ätiýaçlandyryş töleglerini we nahar tölegini öz üstüne alýar.

csm_SHR_51621_92e0c0240d.jpg

Friedrich-Ebert-Stiftung⁣⁣⠀

Aýda 650 ýewro stipendiýa we goşmaça çykdajylar hödürleýän stipendiýa gaznasy. Stipendiýa bakalawr we aspirantura üçin okuw tölegini öz içine alýar.