Bagyşlaň , biz siziň pul tranzaksiýaňyzy alyp bilmedik

Ýene bir gezek barlamagyňyzy haýyş edýäris, başa barmadyk ýagdaýynda aşakdaky formda meseläni anyk düşündirip ýazyp bilersiňiz!

Ibereniňiz üçin sag boluň! Biz siz bilen ýakyn wagtda habarlaşarys!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
Youtube ucin.png