English clubs

Kursuň meýilnamasy:

"Reading club"-da : 

  • Makalalar okap başlarys.

  • Her bir okan zadymyza düşünmek üçin terjime ederis.

  • Täze sözleri öwreneris.

  • Okan makalamyz barada öz aramyzda gürleşip sorag-jogap alyşarys.English clubs

Online Tutor (lar) :

Abdyrahym A.
Şähribossan T.
Güljahan A.

Iňlis dilinden speaking'y Abdyrahym Agajykow alyp barar. Elementary'dan Reading club'y Şähribossan Taşaýewa we Güljahan Atabaýewa alyp bararlar.

Kurs barada

"Speaking"-da iňlis dilinde gepleşikler alnyp barylar.
"Reading club" bolsa kitap ýa-da iňlis dilinde makalalar okamagy halaýanlar üçin okamakda we terjime etmekde kynçylyk çekýänler üçindir.

Telegram kanaly