Salam👋

Data analyse.png

Ýolbelet - bu möhüm hünärleri online özleşdirmäge kömek edýän we mentorlardan kömek alyp iş üstünde amal edilýän ýerdir.

EDUCATION

  • Kurslar

  • Wideokurslar

  • Maglumatlar

FREELANCE

  • Internship

  • Freelance

MENTORSHIP

  • Mentorlyk programma

  • 3 aý kömek alma

COMMUNITY

  • Discord kanallar

  • Telegram kanallar

  • Dürli çäreler

Özüňize mentor ýada tutor gözleýärsiňizmi?

Eger özüňize belli bir ugurdan kömek edip biljek, öz tejribelerini siziň bilen paýlaşyp biljek kişi gözleýän bolsaňyz aşakdaky  düwmelere basyň!

 
Hirerring.png
Finance.png

Mentor bolmak isleýärsiňizmi?

Mentor diýmek ýolbelet diýmekdir. Ýagny mentor öwrenjelere nireden näme okamalydygyny ýa-da nirede nähili bökdençlikleriň bolup biljegini duýduryp, olaryň öňüni nädip alyp boljagy barada maslahat berer.

Tutor bolmak isleýärsiňizmi?

Tutor bolsa öwrenjelere ýörite wagtyny aýryp sapak berýändir. Tutoryň görnüşleri :

Wideotutor - wideosapaklaryň üsti bilen öwredýän bolsa, 

Online tutor - internediň üsti bilen online bire-bir ýa-da gruppa üçin sapaklary geçýän mugallymdyr.